כתובת
רחוב יפו 214, ירושלים  

פרטי התקשרות
טלפון: 02-5000008
טלפקס: 02-5004425

דוא"ל
ezriyoni@barak.net.il